Privatumo politika

Kadangi įmonė Capital Realty (toliau vadinama – „Capital“, „mes“, „mus“, „mūsų“) vertina jūsų asmeninį privatumą, mes parengėme privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašėme, kokią jūsų asmeninę ir kitą informaciją bendrovė renka, kaip šia informacija disponuoja, t. y. kam ją perduoda, kokios yra jūsų teises susijusios su jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.

Capital renka informaciją interneto svetainėje capital.lt ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje paskelbta ši Privatumo politika (įskaitant kiekvienos srities posričius ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus – „Tinklaviete“ ir kartu „Tinklavietėmis“).

Jeigu šioje Privatumo politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Prieš atskleisdami savo asmeninę informaciją kitiems, būtinai susipažinkite su šia ir trečiųjų šalių tinklaviečių privatumo politika.

Mūsų renkama informacija

Capital, toliau aprašytu būdu, renka jūsų asmeninę informaciją, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. Capital renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

Kai užsiregistruojate arba prisijungiate, norėdami naudotis mūsų paslaugomis

Užsiregistruoti mūsų Tinklavietėse galite keliais būdais: 1) galite patys užpildyti registracijos formą; arba 2) tai padaryti, gavęs jūsų sutikimą, gali vienas iš mūsų agentų, Jums pasikreipus dėl mūsų teikiamų paslaugų. Užsiregistravus mūsų Tinklavietėse Jums bus suteikta galimybė išsaugoti atliktos paieškos rezultatus, užsiprenumeruoti svarbius pranešimus, gauti prieigą prie mūsų nekilnojamojo turto išteklių ir naudotis kitomis funkcijomis, kurias mes kartkartėmis papildome. 

Jeigu užsiregistravote, norėdami naudotis mūsų paslaugomis, mes rinksime šią jūsų Asmeninę informaciją: jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, naudotojo vardą, slaptažodį, taip pat kitą Asmeninę informaciją, kurią pateiksite pildydami registracijos formą. Jeigu pageidaujate, galite nurodyti mums savo telefono numerį ir pašto kodą. Suriktą Asmeninę informaciją mes naudosime siekdami pateikti jums prašomus duomenis, tvarkyti jūsų paskyrą, atsakyti į jūsų paklausimus, siųsti informaciją ir naujienlaiškius, susijusius su nekilnojamojo turto rinka, ir (arba) kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, būtų jums įdomi, taip pat kitiems tikslams, aprašytiems šioje Privatumo politikoje.

Jeigu teiraujatės, kaip tapti Capital tarpininku

Mūsų Tinklavietėse galite pasiteirauti, kaip tapti Capital agentu. Tokiu atveju mes galime paprašyti jūsų, kad pateikdami užklausą nurodytumėte savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, susijusią su jūsų interesais ir patirtimi dirbant nekilnojamojo turto pardavimo agentu. Ši informacija bus naudojama  nagrinėjant jūsų užklausą, siekiant įvertinti jūsų kandidatūrą bei siekiant su Jumis susisiekti. Jūsų pateiktas elektroninio pašto adresas, jums sutikus, gali į būti įtrauktas į  mūsų adresatų sąrašą ar kitą prenumeratą, jeigu tai būti jums aktualu.

Naujienlaiškiai, užklausos ir elektroniniai laiškai

Jūs galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius ir (arba) įvairius kitokius pranešimus, kuriuose pateikiama informacija apie Capital, įvairiems savininkams priklausančius ir valdomus Capital franšizės gavėjus, nepriklausomas nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotąsias įmones, nekilnojamąjį turtą, naudojimo instrukcijas ir informaciją, taip pat kitas temos ar pasiūlymus, kurie būtų įdomūs jums – apie mus ir su mumis susijusius juridinius asmenis arba apie mūsų reklamuotojus, rėmėjus, kitus verslo partnerius. Galite užsisakyti ir gauti informaciją apie nekilnojamojo turto objektus iš konkretaus agento ar biuro arba galite prisijungti prie mūsų bendrojo adresatų sąrašo. Jeigu pateikėte užklausą dėl konkretaus nekilnojamojo turto objekto, su jumis gali susisiekti nepriklausoma Capital nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotoji įmonė dėl jūsų užklausoje nurodyto ar kito atitinkamo turto objekto. Be to, jeigu nurodysite, kad šis nekilnojamojo turto objektas yra vienas iš jūsų „mėgstamų“, sistema jus gali automatiškai įtraukti į sąrašą adresatų, kurie elektroniniu paštu gauna naujinius apie šį objektą (šiuos laiškus jums siųs savarankiško franšizės gavėjo nekilnojamojo turto pardavimo agentas, norėdami atsisakyti šių elektroninių laiškų, paspauskite kiekviename elektroniniame laiške pateikiamą tokio atsisakymo nuorodą, arba susisiekite su mumis šiuo elektroniniu paštu: info@capitalrealty.com.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu nuspręsite nurodyti savo elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją nepriklausomai Capital nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotajai įmonei, mes šiai įmonei perduosime jūsų informaciją. Tačiau mes negalime kontroliuoti, kaip šios nepriklausomos nekilnojamojo turto pardavimo asocijuotosios įmonės arba įvairiems savininkams priklausančių ir jų valdomų Capital franšizės gavėjų biurai naudoja šią informaciją, todėl ši Privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių veiksmams, susijusiems su jūsų Asmeninės informacijos naudojimu. Jeigu norite daugiau sužinoti apie jų taikomus privatumo apsaugos būdus, kreipkitės tiesiai į konkrečią asocijuotąją įmonę ar biurą arba pasinaudokite nuorodomis, pateiktomis pranešimuose, kuriuos gavote iš šio juridinio asmens.

Konkursai ir totalizatoriai

Mes, pasinaudodami savo paslaugomis, galime vykdyti arba skelbti konkursus ar totalizatorius. Norint dalyvauti mūsų vykdomuose konkursuose ar totalizatoriuose, Jums reiks užsiregistruoti info@capitalrealty.com. Jums užsiregistravus mes rinksime šią Asmeninę informaciją: jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, kurią nurodysite registracijos formoje.  

Atkreipkite dėmesį į tai, kad konkretiems konkursams ar totalizatoriams taikoma privatumo politika, tais atvejais, kai konkursą ar totalizatorių remia trečioji šalis ir organizuoja jį savo tinklavietėje, gali skirtis nuo šios Privatumo politikos. Jeigu konkurso ar totalizatoriaus sąlygoms taikoma privatumo politika skiriasi nuo šios Privatumo politikos ar jai prieštarauja, galioja konkurso ar totalizatoriaus, kuriame dalyvaujate, privatumo apsaugos būdai, kurie bus nurodyti to reklaminio renginio taisyklėse. 

Neapribojant to, kas čia išdėstyta, mes arba trečioji šalis galime naudoti jūsų Asmeninę informaciją, norėdami susisiekti su jumis ir pranešti apie laimėtoją, patvirtinti informaciją apie prizo pristatymą.  Jums raštu sutikus, Jūs galite būti įtraukti į mūsų ir (ar) mūsų reklamos partnerių, kurie susiję su konkursais ar totalizatoriais, elektroninių laiškų / SMS žinučių gavėjų sąrašą. 

Jeigu laimėsite konkursą ar totalizatorių, Jums sutikus, mes viešai paskelbsime tam tikrą jūsų informaciją, laimėtojo puslapyje ir (ar) Tinklavietėse ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Kai kuriais atvejais trečioji šalis – reklamuotojas ar rėmėjas – gali vykdyti arba organizuoti savo svetainėje konkursą ar totalizatorių dėl mūsų paslaugų (arba reklamuojamą mūsų paslaugomis) ir gali rinkti jūsų informaciją. Tokiais atvejais, jeigu nesame konkurso ar totalizatoriaus rėmėjai, vykdytojai ar organizatoriai, mes negalime kontroliuoti surinktos informacijos, todėl raginame jus prieš dalyvaujant peržiūrėti oficialias konkurso / totalizatoriaus taisykles ir reklamuotojo ar rėmėjo privatumo politiką, taikomą šiam konkursui ar totalizatoriui.

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų Tinklavietėse, Tinklavietės ir serveriai rinka iš jūsų šią informaciją: jūsų IP adresą, aplankytus puslapius, taip pat užregistruoja, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Šio būdu surinkta informacija nėra naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Tačiau jeigu užsiregistravote Tinklavietėse, tuomet mes galime susieti tam tikrą informaciją su jus identifikuojančia informacija. Informacija, surinkta mūsų Tinklavietėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami į mūsų Tinklavietes, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote.

Slapukai, interneto švyturiai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų Tinklavietėse naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Taip pat mes ar mūsų trečioji šalis – paslaugų teikėjai / reklamuotojai – gali naudoti „interneto švyturius“, „ekrano elementų žymes“ ar kitas sekimo technologijas, kurios paprastai yra maži kodo elementai, esantys internetiniame puslapyje, stebintys mūsų lankytojų elgesį ir renkantys duomenis apie jų veiksmus internete.

Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui ir tinklavietėms registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų Tinklavietėmis, saugoti informaciją jūsų seanso metu, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams Tinklavietes pagal jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti jums reklamą ar turinį (kaip aprašyta toliau) ir surinkti informaciją apie jūsų lankymąsi mūsų Tinklavietėse. Galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje, tačiau jums, išjungus slapukus, gali pablogėti ir /ar neveikti kai kurios mūsų Tinklaviečių funkcijos.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų Tinklaviečių

Galite pateikti mums klausimus apie mūsų apie paslaugas, verslą ir kt. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi Tinklavietėse, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa. Jums sutikus, mes galime įtraukti jus į savo rinkodaros sąrašą, skirtą su jūsų užklausa susijusiai informacijai arba informacijai, kuri, mūsų požiūriu, būtų įdomi jums kitais atžvilgiais Jums teikti. 

Kam ir kokius tikslu – perduodama informacija

Mūsų surinkta jūsų Asmeninė informacija gali būti perduodama įvairioms šalims, priklausomai nuo jos rinkimo tikslo ir pateikimo konteksto. Jeigu ieškote nekilnojamojo turto objekto, mes nukreipsime jus į įvairiems savininkams priklausančių ir valdomų Capital franšizės gavėjų biuro tinklavietę ir perduosime jiems tą informaciją, kurią jūs pateikėte mums, įskaitant paieškos parametrus; o jeigu užsiregistravote, mes galime šiam biurui perduoti jūsų kontaktinę informaciją. Jeigu norite susisiekti su Capital agentu ar biuru, šioms šalims mes atskleisime jūsų pateiktą Asmeninę informaciją, kad jūsų prašymas būtų patenkintas. 

Taip pat gavę jūsų rašytinį sutikimą galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją trečiosioms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais komerciniais tikslais. 

Jūs taip pat galite paprašyti gauti informaciją, susijusią su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Capital ar mūsų Susijusių įmonių dukterinės įmonės ar franšizės gavėjai (pavyzdžiui, bankai, hipotekos brokerių partneriai, rėmėjai ar paslaugų teikėjai arba vienas iš mūsų partnerių). Jeigu pageidaujate gauti informaciją iš tokios trečiosios šalies arba norite, kad ši šalis su jumis susisiektų, mes perduosime jiems jūsų Asmeninę informaciją.

Nuasmeninta informacija. Mes galime perduoti dabartiniams ar galimiems reklamuotojams ar verslo partneriams mūsų serverio įeičių analizę, informaciją apie duomenų srautą ar informaciją, susijusią su galimais klientais, įskaitant duomenis apie mūsų Tinklaviečių naudojimą ir bendrąją informaciją apie mūsų lankytojus. Tokiu būdu viešinamoje informacijoje iš šių analizės duomenų paprastai atrenkami su naudojimu susiję duomenys ir kita informacija, kuri iš esmės nelaikytina Asmenine informacija.

Susijungimas ir įsigijimas. Kai mūsų atžvilgiu įvykdomi tokie komerciniai sandoriai, kaip viso ar dalies mūsų turto sujungimas, įsigijimas, likvidavimas ar pardavimas, daugeliu atvejų Asmeninė informacija tampa perduodamo turto dalimi arba gali būti paviešinta (atsižvelgiant į konfidencialumo apribojimus) kompleksinio teisinio įvertinimo metu. Perdavus turtą tokiu būdu, turtą įgyjanti bendrovė turės naudoti jūsų Asmeninę informaciją vadovaudamasi šia Privatumo politika ir jūsų pasirinktais privatumo nustatymais.

Tinklavietės paslaugų teikėjai. Mes galime be jūsų sutikimo persiųsti Asmeninę informaciją ir kitus duomenis paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu teikia konkrečias paslaugas, arba esant kitoms toliau išvardytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, mes galime persiųsti tam tikrą mūsų renkamą Asmeninę informaciją tokioms trečiosioms šalims, kaip duomenų pateikimo internete ar jų tvarkymo paslaugų teikėjams, apmokėjimo operatoriams ar kitų paslaugų teikėjams. 

Informacijos atskleidimas pagal teisės aktų reikalavimus. Mes galime be jūsų sutikimo gauti ir atskleisti jūsų Asmeninę informaciją, jūsų siųstus ar gautus pranešimus ir kitą informaciją, kurią leidžiama atskleisti arba kurią, mūsų tvirtu įsitikinimu, pagrįstai reikia atskleisti laikantis įstatymų, reglamentų, taisyklių ar teismo nurodymo, vadovaujantis teismo šaukimu ar kitu teisėtu reikalavimu, gautu iš vyriausybinių, reguliavimo (kontrolės) ar administracinių įstaigų ar teisėsaugos institucijų (įskaitant informacijos atskleidimą vykdant teisėsaugos ar nacionalinio saugumo reikalavimus), taip pat atsakant į pretenzijas / ieškinius arba siekiant užkirsti kelią mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimams ar juos ištirti, taip pat identifikuojant galimai su tuo susijusius asmenis ar organizacijas, arba imantis tam tikrų veiksmų dėl įtariamo sukčiavimo, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba veiklos, kuri mums atrodo neteisėta ar, mūsų įsitikinimu, gali užtraukti mums teisinę atsakomybę. Be to, mes galime atskleisti Asmeninę informaciją kraštutiniais atvejais, kada, mūsų požiūriu, kyla galimas pavojus kurio nors asmens ar turto fiziniam saugumui, jeigu mes manome, kad jūsų informacija kokiu nors būdu susijusi su šiuo pavojumi.

Jei kreipiatės į mus naudodamiesi socialiniais tinklais

Jūsų Asmenę informaciją, Jums lankantis Capital socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, LinkedIn) (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Capital rekomenduoja susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su paslaugų tiekėjais.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

 • informuoti ir pristatyti mūsų produktus ar paslaugas rinkoje, taip pat informuoti ir pristatyti įvairiems savininkams priklausančių ir valdomų Capital franšizės gavėjų tinklo – biurų ir susijusių savarankiškų nekilnojamojo turto agentų – produktus ir paslaugas;
 • spręsti problemas;
 • atsakyti į klausimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo ir stebėti šiuos atsakymus;
 • valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
 • informuoti jus apie pasiūlymus ar naujas funkcijas, kurios, mūsų požiūriu, būtų jums įdomios;
 • optimizuoti ar individualizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis;
 • pateikti jūsų prašomą informaciją ar suteikti jūsų prašomas paslaugas;
 • padėti jums dalyvauti įvairiose programose, reklamos priemonėse ar konkursuose;
 • tvarkyti jūsų naujienlaiškių prenumeratą ar užtikrinti jūsų buvimą prenumeratorių sąraše;
 • nukreipti reklamą ar turinį arba naudoti kitais reklamos ar marketingo tikslais;
 • išsiaiškinti naudojimąsi įvairiomis mūsų paslaugų sritimis ir jų populiarumą ir tobulinti mūsų paslaugas;
 • išnagrinėti bendrąjį vietų, kuriose peržiūrimas mūsų turinys, išsidėstymą (peržiūrint IP adresus). Šią informaciją mes galime naudoti ir kitais tikslais, susijusiais su mūsų ir mūsų įmonių verslu, taip pat su kitais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje ar kitame susitarime / sutartyje, kurią galite sudaryti su Capital, ar kitokiu būdu, apie kurį mes galime pranešti jums (ir gausime jūsų sutikimą).

Jūsų teisės

Jums yra suteikiama teisė apriboti mūsų siunčiamus elektroninius laiškus arba jų atsisakyti. Elektroninių laiškų prenumeratos atsisakyti galite spustelėdami kiekviename elektroniniame laiške pateikiamą tokio atsisakymo nuorodą. Daugiau informacijos apie galimybė atsisakyti siunčiamų  elektroninių laiškų prenumeratos galite gauti susisiekią su mumis elektroninio pašto adresu info@capitalrealty.com.

Galite gauti ar atnaujinti bet kokią Asmeninę informaciją, esančią jūsų profilyje, prisijungdami prie savo paskyros ir atnaujindami savo profilį. Jeigu kyla sunkumų ar reikia daugiau informacijos, kreipkitės į mus, užpildydami atitinkamą formą – „Kreipkitės į mus“. Mes atsakysime į Jūsų užklausas dėl susipažinimo su informacija ar jos peržiūros ir suteiksime tokią prieigą, kokios reikia arba kiek leidžiama pagal įstatymus. Mes galime nuspręsti nesuteikti prieigos ar neleisti peržiūrėti informacijos, jeigu įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūs galite panaikinti savo paskyrą kreipdamiesi į Capital šiuo el. pašto adresu info@capitalrealty.com. Taip pat galite paprašyti, kad Capital ištrintų visą turimą Asmeninę informaciją apie jus. Šį prašymą turite pateikti raštu ir išsiųsti šiuo el. pašto adresu info@capitalrealty.com.Atminkite, kad jeigu paprašėte ištrinti visą savo Asmeninę informaciją, daugiau neturėsite prieigos prie esamos Capital paskyros ir nebegalėsite naudotis jokiais Capital produktais ir paslaugomis. Capital pasilieka teisę saugoti tam tikrą paskyros informaciją dokumentų apskaitos tikslais.

Taip pat jums yra suteikiama teisė naudotis kitomis, jums kaip asmens duomenų subjektui, įstatymų suteikiamomis teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmeninės informacijos rinkimu, tvarkymu ir saugojimu.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Paslaugose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (kaip apibrėžta mūsų Paslaugų teikimo sąlygose). Capital nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi Capital neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos tinklavietės ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga ir saugojimo terminas

Siekdami apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti, o darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir / ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas. 

Jūsų Asmeninę informaciją Capital saugo ne ilgiau nei reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, kuriems Jūsų Asmeninę informacija buvo surinkti, pasiekti. Visais atvejais Jūsų Asmeninė informacija nėra saugoma ilgiau, kaip 3 metus, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia saugoti ilgiau pagal teisės aktų nuostatas. Pasibaigus Jūsų Asmeninės informacijos saugojimo terminui Jūsų Asmeninė informacija yra sunaikinama / ištrinama taip, kad jos nebūtų galima atkurti. 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Privatumo politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Privatumo politikos galiojimo datą (ji nurodyta Privatumo politikos pradžioje, šio dokumento viršuje) ir peržiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

Capital siekia užtikrinti jūsų Asmeninės informacijos saugumą bei imasi visų tam būtinų priemonių, tačiau Capital nebus laikoma atsakinga už žalą ir / ar nuostolius, atsiradusią jums ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimą. Be to, nors Capital ir imasi visų reikiamų priemonių siekdama užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudoti jūsų Asmeniną informaciją, ji negali būti laikoma atsakinga už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja. 

Tarptautiniai lankytojai

Naudodamiesi prieiga prie mūsų paslaugų ne Lietuvoje, sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama ir platinama vadovaujantis šia Privatumo politika. Be to, jeigu naudojatės prieiga prie nuorodos į tarptautinę Capital interneto svetainę, norėdami ieškoti nekilnojamojo turto objektų kitose šalyse, jūsų informacija gali būti perduota ar tvarkoma kitose šalyse. Naudodamiesi prieiga prie nuorodos į tarptautinę Capital interneto svetainę jūs sutinkate su ankščiau nurodytu jūsų Asmeninės informacijos perdavimu ir tvarkymu. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija surinkta ar perduota, ji bus tvarkoma vadovaujantis šia Privatumo politika.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus internete www.capitalrealty.es, elektroniniu paštu info@capitalrealty.com